Personuppgiftspolicy & Cookiespolicyn

Vi använder oss av cookies. Detta innebär att s.k.s cookies samlar in information om dig som besökare på vår webbplats. En cookie är en textfil innehållande information som lagras på enheten du besöker webbplatsen med.

I enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) måste alla besökare samtycka till och informeras om hur vi använder cookies på vår webbplats. 

Vi använder cookies i flera syften. Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ens ska gå att använda samt för att webbplatsen ska vara säker att använda. Cookies används även för att få webbplatsen att fungera samt ge oss statistikinformation, t.ex. om hur webbplatsen används.

Om du inte vill ha några cookies sparade kan du ändra i inställningar i den webbläsare/enhet som du använder. Stänger du av lagringen av cookies kan det dock få effekt på din användarupplevelse av webbplatsen. Om du har några frågor gällande vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på info(@)tokovmedia.se

Sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.tokovmedia.se.

Tokov Media kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Mild kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Vi behandlar följande personliga uppgifter:

 

Rättslig grund för behandling

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke med stöd på en intressavvägning. All insamling av e-post var integritetspolicyn accepterats kan utsättas för marknadsföring. 

Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick. I denna del har Awave:s berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder – vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet – i denna avvägning har vi funnit att Awave kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Oss, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla vi åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Vi låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Vi.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies – Är tredje part oavsett

Vi använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål  och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Tokov Media säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Tokov Media förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Tokov medias hemsida.

Du har dessutom rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (Box 8114, 104 20 Stockholm, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se, Telefon.nr: 08-657 61 00, www.datainspektionen.se).

 

Kontaktinformation

Tokov Media

Ystadsvägen 22

070 – 744 11 14

info(@)tokovmedia.se